04/03/2018 - 17:09

Điểm sáng trong công tác cán bộ nữ 

Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng quận Bình Thủy chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ (CB) nữ lãnh đạo, quản lý; xem đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác CB. Nhờ đó, quận Bình Thủy có tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý khá cao so với các địa phương trong thành phố.

Đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Bí thư Đảng ủy phường Trà An (bìa phải) gặp gỡ, động viên gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, nhiều năm qua, BTV Quận ủy đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng và tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Trong đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng phát hiện, lựa chọn CB nữ có đủ tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất để quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp. BTV Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho CB nữ học tập nâng cao trình độ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bố trí giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Đến nay, tỷ lệ CB nữ tham gia cấp ủy cấp quận chiếm 35%, tham gia BTV Quận ủy chiếm 33,3% và giữ chức trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp quận chiếm 36,2%; tỷ lệ CB nữ tham gia cấp ủy các phường chiếm 39,8%, giữ chức vụ chủ chốt các phường chiếm 32%...

Nhiều CB nữ được đào tạo và bố trí công tác phù hợp đã ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nổi bật như đồng chí Đỗ Thị Bích Sáu, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Trà An. Tốt nghiệp Đại học sư phạm lịch sử, năm 2008, đồng chí làm chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy. Tại Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy. Được luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy phường Trà An năm 2017, đồng chí Bích Sáu đã cùng Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đảng bộ phường đề ra năm 2017. Đồng chí Bích Sáu bộc bạch: “Năm 2018, tôi cố gắng học tập, nghiên cứu cùng tập thể Đảng ủy xây dựng hệ thống chính trị phường vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị… ”.

Đồng chí Lư Diệu Khanh, Phó Trưởng Phòng Nội vụ quận cũng là CB nữ được Thường trực Quận ủy đánh giá thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2015 đến nay, với vai trò lãnh đạo Phòng phụ trách công tác tổ chức CB, đồng chí Khanh đã tham mưu lãnh đạo quận thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm CB, công chức quận; thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế khối cơ quan nhà nước. Đến nay, trình độ chuyên môn của đội ngũ CB, công chức, viên chức cấp quận đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 96,2%; trình độ chuyên môn của CB, công chức cấp phường đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 96,02%; quận đã tinh giản biên chế được 13 trường hợp. Đồng chí Lư Diệu Khanh nói: “Thời gian tới, tôi tích cực nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo quận tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ CB, công chức, viên chức; thực hiện tinh giản biên chế theo quy định…”   

Nhiều CB nữ lãnh đạo, quản lý khác như đồng chí Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Phan Thị Nguyệt, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận… được đào tạo nâng cao trình độ nhiều mặt và được bố trí công tác phù hợp đã có sự nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: Hiện nay, BTV Quận ủy đã thực hiện xong quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020-2025. Trong đó, quy hoạch CB nữ vào cấp ủy cấp quận đạt tỷ lệ 36,3%, quy hoạch CB nữ vào BTV Quận ủy đạt tỷ lệ 31,6%; quy hoạch CB nữ vào cấp ủy cấp phường đạt tỷ lệ 61,9%, quy hoạch CB nữ vào BTV cấp ủy cấp phường đạt tỷ lệ 56,6%. BTV Quận ủy tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho CB nữ học tập nâng cao trình độ; đồng thời, bố trí CB nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị để trưởng thành qua thực tiễn; tăng cường động viên để CB nữ phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định vị thế của mình trong xã hội… Qua đó, từng bước nâng tỷ lệ CB nữ làm lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của quận. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết