18/04/2020 - 17:40

Quân khu 9

Dịch tài liệu phòng, chống dịch COVID-19 sang chữ Khmer 

Giáo viên Trường Quân sự Quân khu 9 dịch tài liệu “100 câu hỏi – đáp về dịch bệnh COVID-19” sang chữ Khmer.

(CT)- Trường Quân sự Quân khu 9 (QK9) đang tổ chức dịch tài liệu “100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19” sang chữ Khmer nhằm thực hiện Công văn số 1196/BQP-HC ngày 5-4-2020 của Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia và Lào trong phòng, chống dịch COVID-19.

Tài liệu “100 câu hỏi - đáp về dịch bệnh COVID-19” do Cục Quân y và Học viện Quân y biên soạn vào tháng 2-2020, gồm 56 trang, với 7 phần hỏi và đáp về dịch bệnh COVID-19, tác nhân gây bệnh, đề kháng chống virus, các cách phòng bệnh… Tài liệu nhằm cung cấp thông tin khoa học một cách hệ thống, chi tiết cho cán bộ, nhân viên Quân y trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời giúp bà con người dân tộc hiểu và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Sau khi chuyển ngữ, tài liệu này sẽ được in thành cuốn để Bộ Tư lệnh QK9 tặng các đơn vị thuộc Vương quốc Campuchia.

Tin, ảnh: CHUNG CƯỜNG    

 

Chia sẻ bài viết