25/04/2020 - 07:18

Đề xuất miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian dịch bệnh COVID-19 

(CT)- Đảm bảo an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, Sở Tài chính trình UBND thành phố Cần Thơ chính sách miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trong thời gian diễn ra dịch COVID-19. Cụ thể:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ miễn thu tiền sử dụng nước sạch đối với: các khu điều trị, khu cách ly tại địa bàn do Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn cung cấp nước bắt đầu từ kỳ 4 năm 2020 cho đến khi các cơ sở không còn trường hợp cách ly hay điều trị bệnh nhân COVID-19; hộ nghèo (có sổ) 3 kỳ hóa đơn (kỳ 4-6 năm 2020) và hộ cận nghèo (danh sách do địa phương cung cấp) 3 kỳ hóa đơn (kỳ 5-7 năm 2020). Giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch trong 3 kỳ hóa đơn (kỳ 5-7 năm 2020) cho các hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt.

Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 miễn thu tiền sử dụng nước sạch đối với: các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 kỳ hóa đơn tháng 5-7 năm 2020; hộ nghèo (có sổ) kỳ hóa đơn từ tháng 5-7 năm 2020. Giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch kỳ hóa đơn từ tháng 5-7 năm 2020 cho các đối tượng: hộ sinh hoạt khác, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hoạt động sản xuất vật chất và đơn vị kinh doanh dịch vụ.

Công ty Cổ phần Cấp nước Cái Răng miễn thu tiền sử dụng nước sạch cho hộ nghèo (có sổ) trong 3 kỳ hóa đơn 4-6 năm 2020. Giảm 50% tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt đối với hộ cận nghèo trong 3 kỳ hóa đơn 4-6 năm 2020.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn miễn thu tiền sử dụng nước sạch đối với các khu vực thực hiện cách ly và các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố do Trung tâm cung cấp nước từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 5 đến tháng 7 năm 2020; hộ nghèo (có sổ), gia đình chính sách có gắn đồng hồ sử dụng nước từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 5 đến tháng 7 năm 2020. Giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch trước thuế, phí từ kỳ hóa đơn tiền nước tháng 5-7 năm 2020 cho tất cả các khách hàng còn lại.

Chủ tịch UBND thành phố đã thống nhất chủ trương điều chỉnh giảm giá nước sạch trong thời điểm xảy ra dịch bệnh COVID-19 theo đề nghị của Sở Tài chính. Đồng thời giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, có ý kiến đề xuất tham mưu UBND thành phố có văn bản hướng dẫn thực hiên phù hợp với quy định của pháp luật.

T.T

Chia sẻ bài viết