10/05/2012 - 22:16

Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện kiểm toán nhà nước

Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực quyết định và giám sát của các cơ quan dân cử Việt Nam”, ngày 10-5, tại Hải Phòng, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội tổ chức Hội thảo về “Thực trạng tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện”. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN), các Bộ, ngành và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Ông Bùi Đặng Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho biết: Trong hai ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào ba nội dung gồm: Đánh giá kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN thời gian vừa qua; những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN hiện nay, nguyên nhân và khó khăn thực tế của các tồn tại, hạn chế đó; hướng khắc phục tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN và các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào 4 nhóm giải pháp: khắc phục các bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật gây ảnh hưởng tới việc thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN; nhóm giải pháp đối với các đơn vị, tổ chức được kiểm toán; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng của các kết luận, kiến nghị trong các báo cáo kiểm toán và giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa KTNN và các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN.

Từ khi có Luật KTNN, trong giai đoạn 2006 - 2010, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 70.000 tỉ đồng; trong đó tăng thu về thuế và các khoản thu khác hơn 17.000 tỉ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước gần 11.000 tỉ đồng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước hơn 29.000 tỉ đồng, phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu gần 8.000 tỉ đồng, kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 9.300 tỉ đồng, kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương hủy bỏ 128 văn bản, sửa đổi bổ sung 105 văn bản.

Nhưng qua theo dõi và giám sát thực tế cho thấy, việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của KTNN còn nhiều hạn chế và bất cập, tình trạng nhùng nhằng, dây dưa còn xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán năm 2009 về niên độ ngân sách 2008 của KTNN trong năm 2010, tỷ lệ thực hiện xử lý tài chính đến 31-3-2011 chỉ đạt 69,1% tổng số kiến nghị (9.157,8/13.261,4 tỉ đồng).

HOÀNG NGỌC (TTXVN)

Chia sẻ bài viết