31/10/2013 - 21:23

KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

* Quyết liệt hơn nữa tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng dịch vụ an sinh xã hội

(TTXVN)- Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, sáng 31-10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015. Phiên họp quan trọng này được phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi.

* Tiếp tục thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

Qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với nhận định trong Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn nhưng với sự định hướng, chủ trương kịp thời của Đảng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực, đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát năm 2013 là "tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012" và "bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội". Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn và phải tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng an ninh, đạt được kết quả nêu trên là cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Bên cạnh việc nhấn mạnh các kết quả đã được, nhiều đại biểu Quốc hội đã đi sâu phân tích về những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đó là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát nhưng chưa vững chắc. Sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Nợ xấu còn cao; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn; tăng trưởng GDP chưa đạt kế hoạch (5,4% so với kế hoạch 5,5%). Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm so với yêu cầu. Triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược còn chậm. Cải cách thể chế chưa đồng bộ, chưa có cơ chế chính sách đột phá thúc đẩy phát triển. Nhiều ý kiến cũng đánh giá lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều hạn chế, yếu kém. Giải quyết việc làm chưa đạt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khoảng cách giàu - nghèo còn lớn. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nhiều mặt còn hạn chế, một số vụ việc gây bức xúc trong xã hội. Việc khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện còn chậm...

Các ý kiến cơ bản tán thành với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2014-2015, trong đó tiếp tục thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân...

* Làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh) đánh giá thành công nổi bật nhất của năm 2013 là kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi, kiểm soát được lạm phát… Tuy nhiên đại biểu cũng nêu sự lo lắng vì nền kinh tế có phục hồi tuy chậm và kinh tế vĩ mô ổn định hơn nhưng niềm tin thị trường chưa phục hồi. Thể hiện cụ thể là nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, tâm lý làm ăn cầm chừng, trông ngóng; thâm hụt ngân sách và nợ phải trả bị dồn toa do nhiều năm gần đây vay trung hạn…

Thể hiện sự tán thành cao với phương hướng, nhiệm vụ Chính phủ đề ra trong năm 2014, đặc biệt là hai chỉ số quan trọng: tăng trưởng GDP khoảng 6% và lạm phát mục tiêu là khoảng 7%, đại biểu Trần Du Lịch nhấn mạnh sự đồng tình với việc chuyển từ kiềm chế lạm phát sang kiểm soát lạm phát mục tiêu. Thống nhất với quan điểm không nóng vội thúc đẩy tăng trưởng để gây lại lạm phát không cần thiết, đại biểu Trần Du Lịch cho rằng, cần thực hiện hai nhóm vấn đề: về chính sách tiền tệ cố gắng xử lý chính sách linh hoạt, mức tăng tín dụng ở khoảng 14%, 18% trong năm 2014, 2015 và tiếp tục nâng lĩnh vực ưu tiên như ngân hàng đã làm. Đại biểu kiến nghị tạo điều kiền để doanh nghiệp vướng nợ nhưng có điều kiện làm ăn trả nợ được vay vốn để tiếp tục sản xuất. Về chính sách tài khóa, trên cơ sở tán thành với các chính sách đang được áp dụng, đại biểu nhấn mạnh tới việc sử dụng nguồn vốn hiệu quả…

Trên cơ sở thống nhất với mục tiêu và giải pháp năm 2014-2015, đại biểu Phạm Quang Khải (Bà Rịa- Vũng Tàu) cho rằng Chính phủ và Quốc hội cần có những giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành. Tán thành mức bội chi ngân sách 2013 là 5,3%, tuy nhiên đại biểu nhấn mạnh tới việc tìm ra các giải pháp khắc phục bội chi trong những năm tiếp theo. Theo đại biểu việc đầu tư cho các công trình trọng điểm cần trình Quốc hội và quá trình triển khai phải có sự giám sát của Thường vụ Quốc hội để đầu tư thực sự đúng mục đích và chống đầu tư dàn trải.

Để đánh giá đúng thực trạng hiện nay, theo đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai), Chính phủ cần quan tâm bổ sung làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua. Đại biểu cho rằng, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện mục tiêu giải pháp thời gian tới cần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác lập và thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch. Theo đó, Chính phủ phải chỉ đạo quyết liệt, nhất quán, có lộ trình rõ ràng, hợp lý, khả thi trong tổ chức lập, quản lý theo quy hoạch 3 vùng kinh tế trọng điểm phục vụ yêu cầu tái cơ cấu ngành đến từng địa phương; coi trọng quy hoạch kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế gắn với quy hoạch ngành trong từng địa phương và từng địa phương trong mối liên kết vùng.

* Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và 5 năm (2011-2015) trong buổi làm việc được truyền hình, truyền thanh trực tiếp tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận những điểm sáng tình hình kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, phân tích những hạn chế, tồn tại đối với từng lĩnh vực cụ thể. Buổi thảo luận cũng ghi nhận nhiều giải pháp được các đại biểu đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng phát triển, đáp ứng mong đợi của nhân dân và cử tri cả nước.

Nội dung được nhiều đại biểu đề cập trong phiên thảo luận là kết quả tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng các dịch vụ an sinh, xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cũng tại buổi làm việc này, một số bộ trưởng, trưởng ngành đã giải trình thêm với đại biểu về những vấn đề xây dựng chính sách, điều hành nền kinh tế.

Sáng 1-11, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về nội dung quan trọng này.

Chia sẻ bài viết