11/11/2013 - 22:11

Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất do Nhà nước thu hồi

Cử tri xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đề nghị ngành chức năng xem xét lại giá bồi thường trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ (dự kiến mở đến thị trấn Phong Điền) vì mức giá bồi thường còn thấp. Cử tri cũng đề nghị thành phố hỗ trợ tiền thuê nhà cho những hộ được bồi thường đang tạm cư. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ và Điều 37 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 4-2-2010 của UBND thành phố, thì "hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó".

Hiện nay, UBND thành phố đã ủy quyền cho UBND quận, huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, do đó đề nghị người có đất bị thu hồi liên hệ với UBND quận, huyện để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

 

Chia sẻ bài viết