11/10/2013 - 21:49

Đề nghị xây dựng trụ sở Công an phường

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị Công an thành phố sớm đầu tư kinh phí xây dựng trụ sở Công an phường An Thới. Theo cử tri, sau 5 năm chia tách Công an phường vẫn chưa có trụ sở riêng, không có chỗ tiếp dân, phải thuê nhà và không đảm bảo diện tích làm việc. Nội dung trả lời của Công an thành phố, như sau:

Ngày 17-2-2011, Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an phường An Thới quy mô 1 trệt, 2 lầu tại Quyết định số 370/QĐ-UBND; tổng kinh phí là 4.471.946.000 đồng, nhưng chưa được cấp kinh phí đầu tư, chỉ có bố trí 100 triệu đồng để phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư, như: Khảo sát địa chất, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và thẩm định.

Ngày 31-7-2012 UBND thành phố ban hành Quyết định về kế hoạch bố trí, phân bổ vốn xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015; trong đó, đề nghị tạm dừng đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an 5 phường, gồm có: An Khánh, Thới Hòa, Long Hưng, Trà An và An Thới nên hiện nay chưa xây dựng được trụ sở làm việc Công an phường An Thới.

 

Chia sẻ bài viết