06/09/2013 - 21:54

Đề nghị tổ chức khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế là học sinh, sinh viên vào thứ bảy, chủ nhật

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị có chính sách khám bệnh bảo hiểm y tế vào ngày thứ bảy và chủ nhật dành riêng cho đối tượng là học sinh, vì từ thứ 2 đến thứ 6 học sinh đi học, nên không có điều kiện đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nội dung Công văn trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

Trường hợp cơ sở y tế quá tải trong các ngày hành chánh và phải tổ chức khám bệnh ngày thứ bảy và chủ nhật thì người bệnh vẫn được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, bệnh viện phải chứng minh tình trạng quá tải và đảm bảo công tác tổ chức nhân sự làm thêm vào ngày nghỉ và trình Sở Y tế , Bảo hiểm xã hội thẩm định xem xét phê duyệt.

Hiện nay chưa có bệnh viện công lập nào đăng ký khám, chữa bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật. Tuy nhiên, ngoài giờ hành chánh, ngày nghỉ, ngày lễ theo quy chế thì tất cả các bệnh viện có tổ chức trực để kịp thời tiếp nhận các trường hợp bệnh nặng, cấp cứu, bệnh nhập viện.

Chia sẻ bài viết