26/08/2017 - 17:54

Đề nghị thu hồi các dự án không triển khai thực hiện

Cử tri đề nghị xem xét, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án chậm triển khai hoặc không có khả năng triển khai thực hiện; trong đó có dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Thới Nhựt. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Thới Nhựt, do Công ty Hồng Quang làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện  Công ty Hồng Quang chưa hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do phần diện tích đề nghị cấp giấy nằm ngoài ranh giao đất, do đó Công ty phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều đã nhiều lần mời chủ đầu tư liên hệ làm việc và vận động chủ đầu tư khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký cấp chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

Trong tháng 6 năm 2017, UBND thành phố đã thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện dự án khu tái định cư Thới Nhựt -lô số 1A. Khi có kết quả kiểm tra, UBND thành phố sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Chia sẻ bài viết