29/04/2015 - 15:02

Đề nghị thông tin về quy hoạch Cồn Ấu

Cử tri đề nghị thông tin cho người dân biết các quy hoạch liên quan đến Cồn Ấu. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, như sau:

Trước đây, dự án Khu đô thị sinh thái Cồn Ấu đã được triển khai đầy đủ các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ và đã được phê duyệt kinh phí bồi thường. Tuy nhiên, dự án kéo dài do chủ đầu tư không thực hiện. Nay dự án đang được điều chỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại buổi họp dân ngày 8-2-2015 tại UBND phường Hưng Phú, Hội đồng bồi thường dự án có nêu rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án sẽ thực hiện theo Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản có liên quan. Trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án nếu hộ dân có nhu cầu tạm ứng thì liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để được giải quyết.

Do đây là chỉ tạm ứng theo yêu cầu của bà con nên chưa thực hiện các thủ tục theo quy định. Khi có phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền thì Hội đồng bồi thường dự án sẽ triển khai các bước theo quy định hiện hành.

Chia sẻ bài viết