12/05/2019 - 17:00

Đề nghị thông tin tiêu chuẩn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với bộ đội nghỉ hưu

(Tiếp theo)

 

3. Quản lý phiếu mời an điều dưỡng

a) Phiếu mời có ghi năm và có giá trị sử dụng từ ngày 1-1 đến ngày 15-12 của năm ghi trên phiếu.

b) Phiếu mời do Tổng cục Chính trị phát hành theo mẫu thống nhất, phiếu mời đối tượng 2 trở xuống có đóng dấu treo của Cục Chính sách.

c) Số phiếu mời trong 3 tháng mùa hè (6, 7, 8) đối tượng 1 bằng 40%, đối tượng 2 bằng 30%; số phiếu còn lại phân bổ đều cho các tháng trong năm. Phiếu mời trong 3 tháng mùa hè có đóng dấu đợt; phiếu mời gia đình mỗi tháng chia thành 4 đợt; phiếu mời cá nhân mỗi tháng chia thành 3 đợt.

d) Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị phân phối phiếu mời an điều dưỡng; ký phiếu mời đối tượng 1; phối hợp với Cục Cán bộ/ Tổng cục Chính trị giao chỉ tiêu cho các Đoàn an điều dưỡng tiếp nhận cán bộ nghỉ hưu đến an điều dưỡng.

đ) Cục Chính trị các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ký phiếu mời đối tượng 2 trở xuống; phân phối phiếu mời an điều dưỡng, kinh phí hỗ trợ tiền tàu xe đi an điều dưỡng cho Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, thành phố và đơn vị thuộc quyền; dự toán kinh phí tăng.

Hằng năm, tổng hợp kết quả an điều dưỡng đối tượng cán bộ quân đội nghỉ hưu về Bộ Quốc phòng trước ngày 15-11 hằng năm (qua Cục Chính sách).

e) Khi cấp phiếu mời, tiền an bồi dưỡng phải đúng đối tượng, công khai, không để xảy ra sai sót, tiêu cực; phổ biến cho cán bộ rõ về tiêu chuẩn được hưởng, thời gian nghỉ; hướng dẫn cán bộ an điều dưỡng đúng Đoàn, đúng đợt, đúng thời gian, đúng số lượng người đi cùng (đối với phiếu mời gia đình) ghi trên phiếu.

4. Tổ chức đi nghỉ an điều dưỡng

Để tổ chức có hiệu quả việc mời cán bộ đi nghỉ an điều dưỡng hằng năm, Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Bộ CHQS cấp tỉnh) bố trí phương tiện tổ chức đưa, đón cán bộ đi an điều dưỡng tập trung tại các Đoàn theo từng đợt.

Bộ CHQS tỉnh được hỗ trợ xăng dầu, kinh phí tương ứng với chỉ tiêu phiếu mời cá nhân; chủ trì xây dựng kế hoạch, cử cán bộ đưa, đón cán bộ đi an điều dưỡng tập trung; phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tham mưu, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí tổ chức đưa đón, gặp mặt đối tượng.

Hiện nay, TP Cần Thơ có 1.259 cán bộ quân đội nghỉ hưu (tính tới tháng 12-2018). Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ của Quân khu cấp phiếu an điều dưỡng về Bộ CHQS thành phố phân bổ cho các quận, huyện, để mời cán bộ quân đội nghỉ hưu đi an điều dưỡng (năm 2018 được cấp 72 phiếu, phân bổ cho các quận Ninh Kiều 20, Bình Thủy 38, Cái Răng 2, Ô Môn 2, Thốt Nốt 2, các huyện Phong Điền 2, Thới Lai 2, Cờ Đỏ 2, Vĩnh Thạnh 2). Trên cơ sở số phiếu phân bổ, Ban CHQS quận, huyện phối hợp với Hội Cựu Chiến binh các cấp xét chọn đối tượng báo cáo danh sách về Bộ CHQS thành phố tổ chức đi an điều dưỡng theo đoàn.

Chia sẻ bài viết