29/03/2015 - 06:00

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thông tin cho người dân biết tiến độ một số dự án

Cử tri đề nghị thành phố thông tin cụ thể cho người dân biết các dự án Làng đại học Quốc tế, Khu du lịch sinh thái cồn Ấu (quận Cái Răng) có thực hiện không. Nếu có thì khi nào thực hiện, thời gian thực hiện cụ thể đối với từng dự án để người dân tham gia giám sát và có kế hoạch trong sản xuất và xây dựng nhà ở. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, như sau:

- Dự án Làng đại học Quốc tế của Công ty Hoàng Quân: Dự án này đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương vào năm 2008 với quy mô 320ha tại Công văn 676/UBND-QH và Công văn số 522/UBND-KT; đồng thời, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thành lập Trường tại Công văn số 2331/TTg-KGVX ngày 20-12-2010.

Qua rà soát tiến độ thực hiện dự án, ngày 26-6-2014 UBND thành phố đã có Công văn số 3069/UBND-XDĐT và Công văn số 3070/UBND-XDĐT thống nhất chủ trương điều chỉnh địa điểm xây dựngTrường Đại học ĐBSCL về dự án Khu tái định cư tại phường Thường Thạnh (12,3 ha) và thu hồi chủ trương đầu tư dự án 320 ha.

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty Tư vấn Thương mại Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân tiếp tục triển khai xây dựng Trường tại địa điểm mới và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến năm 2015 hoàn thành giai đoạn 1 (5ha), UBND thành phố đã có Công văn số 3525/UBND-XDĐT ngày 17-7-2014 đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án.

- Dự án Khu du lịch sinh thái cồn Ấu: UBND thành phố đã có công văn 6072/UBND-XDĐT ngày 21-11-2014 thống nhất thu hồi chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị du lịch sinh thái cồn Ấu trên phần diện tích khoảng 120,57 ha (đã được UBND thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 2899/UBND-KT) và Công ty - chủ đầu tư dự án được tiếp tục thực hiện dự án trên phần diện tích 194.341,5m2 còn lại tại cồn Ấu. Hiện tại, Công ty NoVa đang lập thủ tục triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Chia sẻ bài viết