24/08/2015 - 10:03

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thông tin cho người dân biết dự án xây dựng cụm công nghiệp Kênh E

Trước kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố, cử tri thành phố đề nghị cơ quan chức năng thông tin cụ thể cho người dân biết dự án xây dựng cụm công nghiệp Kênh E (huyện Vĩnh Thạnh) có thực hiện không, nếu có thì xác định thời gian thực hiện cụ thể đối với từng dự án để người dân tham gia giám sát và có kế hoạch trong sản xuất và xây dựng nhà ở. Cử tri xã Thới Tân, xã Trường Xuân A đề nghị có chính sách hỗ trợ người dân gắn điện kế, kéo điện vào nhà để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

- Ngày 30-3-2010 UBND thành phố có Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Ngày 29-1-2013, UBND TP Cần Thơ có Công văn số 471/UBND-KT về việc chủ trương giao chủ đầu tư cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và khu tái định cư huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có ý kiến thống nhất giao Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt làm chủ đầu tư cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và khu tái định cư huyện Vĩnh Thạnh. Ngày 25-10-2013, UBND TP Cần Thơ có Quyết định số 3305/QĐ-UBND về việc quy hoạch đất xây dựng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Ngày 9-12-2013, UBND huyện Vĩnh Thạnh có Thông báo số 67/TB-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt đã tiến hành đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 7-5-2015 Bộ Công thương có Thông báo số 4478/BCT-CNĐP về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ sau rà soát theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 2-3-2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, có nội dung điều chỉnh diện tích cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh là 45 ha (trước đây là 49,32 ha). Do đó, Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh.

Sở Công thương sẽ có Công văn đề nghị Trung tâm Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thạnh thông báo tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh đến các hộ dân bị ảnh hưởng.

Về kiến nghị của xã Thới Tân, xã Trường Xuân A:

Hiện nay, Công ty Điện lực TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thới Lai đã tiến hành giao cột mốc để xây dựng tuyến điện trung hạ thế từ kinh KH8 - Lâm Trường thuộc ấp Trường Ninh 4, xã Trường Xuân A với khối lượng 1,2 km trung thế và 2 km hạ áp.

Đối với xây dựng tuyến điện kênh Đông Pháp thuộc huyện Thới Lai đã được khảo sát với khối lượng xây dựng 1 km trung thế, 1,5 km hạ thế và lắp 1 trạm biến áp 25 kVA. Dự kiến đưa công trình xây dựng này vào dự án cấp điện nông thôn TP Cần Thơ từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2014-2020.

Công ty Điện lực TP. Cần Thơ có trách nhiệm xây dựng đường dây dẫn điện đến công tơ và lắp công tơ điện cho khách hàng sử dụng điện. Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư đường dây dẫn điện từ sau công tơ đến nơi sử dụng điện cho các hộ dân thuộc diện chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo xác nhận của UBND địa phương.

Chia sẻ bài viết