28/07/2017 - 14:56

Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để nông dân được vay vốn

Cử tri huyện Thới Lai phản ánh khó tiếp cận nguồn vốn vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Cử tri đề nghị ngành chức năng quan tâm hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để nông dân được vay vốn phục vụ sản xuất. Nội dung báo cáo kết quả trả lời của UBND thành phố như sau:

Thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT- NHNN hướng dẫn việc cho vay. Các ngân hàng thương mại đã kịp thời triển khai thực hiện chính sách của Chính phủ và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ban hành Quyết định số 529/QĐ-NHNo-HSX của Tổng Giám đốc quy định cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg trong toàn hệ thống Agribank.

Agribank Chi nhánh TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện chính sách này đến tất cả các chi nhánh quận, huyện trên địa bàn. Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, vào ngày 30-11-2016, Agribank Chi nhánh TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với nội dung “Triển khai cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và tiếp tục triển khai cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg trong tất cả các chi nhánh thuộc Agribank chi nhánh TP Cần Thơ”.

Do vậy, nếu người dân huyện Thới Lai có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, đề nghị liên hệ với Agribank Chi nhánh huyện Thới Lai để được hướng dẫn, xem xét giải quyết.

Chia sẻ bài viết