21/09/2013 - 08:35

Đề nghị tăng cường quản lý việc khai thác cát trên sông Hậu

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố xem xét lại việc phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc quản lý khai thác cát trái phép trên sông Hậu. Cử tri đề nghị ngành chức năng phải có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, như: thu hồi giấy phép nếu 3 lần vi phạm, tạm dừng cấp phép mới việc khai thác cát trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường, như sau:

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp khai thác cát không thuộc trường hợp phải thu hồi giấy phép theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Khoáng sản 2010, các hành vi vi phạm chỉ áp dụng hình thức xử phạt hành chính bằng tiền.

Riêng năm 2013, Công an thành phố, các quận, huyện có hoạt động khai thác cát cũng đã chủ động tăng cường thanh kiểm tra, xử phạt theo thẩm quyền những hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Nhìn chung, hoạt động khai thác cát trên địa bàn thành phố từ năm 2012 đến nay đã đi vào nề nếp so với những năm trước đây, việc khai thác cát trái phép trên địa bàn có giảm (không có điểm nóng).

Quản lý nhà nước về khai thác cát là nhiệm vụ chung của các ngành, các cấp chứ không chỉ của riêng Sở Tài nguyên và Môi trường. Do đó, đề nghị lãnh đạo thành phố chỉ đạo các quận, huyện tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn mình quản lý theo tinh thần Thông báo Kết luận số 308/TBKL-UBND ngày 7-12-2009 (địa phương nào buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác cát mất trật tự phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố).

Chia sẻ bài viết