31/01/2016 - 17:06

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở buôn bán hóa chất cấm

- Trước kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố, cử tri thành phố đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở buôn bán hóa chất cấm, chất phụ gia độc hại dùng để sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm, chăn nuôi,…(nhất là các loại hóa chất có nguồn gốc từ Trung Quốc) trên địa bàn thành phố để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố như sau:

Căn cứ Điều 63 và Điều 64 của Luật Hóa chất quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất của các bộ, ngành như sau:

- Đối với Bộ Công thương, quản lý hóa chất sử dụng trong công nghiệp, hóa chất là tiền chất sử dụng trong công nghiệp và hóa chất thuộc Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học; quản lý hóa chất sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp tiêu dùng.

- Đối với Bộ Y tế, quản lý hóa chất sử dụng trong chất diệt khuẩn, diệt côn trùng trong gia dụng và y tế, dược phẩm và phụ gia thực phẩm.

- Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý hóa chất sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, bảo vệ thực vật, bảo quản, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản và thực phẩm.

Qua đó, Sở Công thương là cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm quản lý các hóa chất sử dụng trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Trong công tác quản lý các loại hóa chất này, các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất công nghiệp trên địa bàn đã được Sở Công thương thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo Sở Công thương đã chỉ đạo Thanh tra Sở, phòng chuyên môn phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan thực hiện thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tồn trữ và sử dụng đối với các loại hóa chất dùng trong công nghiệp.

Các hóa chất dùng làm phụ gia thực phẩm hoặc sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, thực phẩm hiện không thuộc chức năng quản lý của Sở Công thương. Bên cạnh đó, các cơ sở chăn nuôi, chế biến nông sản hay chế biến thực phẩm nông nghiệp có sử dụng các loại hóa chất cấm đưa vào trong chăn nuôi, nông sản phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là các cơ quan có chức năng quản lý, kiểm soát và xử lý các cơ sở nêu trên.

Chia sẻ bài viết