28/10/2013 - 21:57

Đề nghị sớm triển khai xây dựng đường

Cử tri đề nghị cơ quan quản lý dự án rạch Khai Luông sớm triển khai thực hiện xây dựng đường cho dân đi. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều, như sau:

Dự án đầu tư xây dựng nạo vét rạch và bờ kè rạch Khai Luông thực hiện quá chậm. Có nhiều nguyên nhân chậm, như: phải thay đổi địa điểm đổ bùn nạo vét, phải xây dựng khu tái định cư cho các hộ sống trên ghe làm nghề cào lưới bắt cá, phát sinh hạng mục san lấp bên trong tường kè, phát sinh hạng mục xử lý mái kè, năng lực thi công của các nhà thầu quản lý dự án, giám sát thi công, tư vấn thiết kế còn hạn chế và nhiều sai sót. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố, sự quyết tâm khắc phục các yếu kém nêu trên của Quận ủy, UBND quận Ninh Kiều, toàn bộ công trình nạo vét và bờ kè rạch Khai Luông cũng đã được xây dựng hoàn thành năm 2012.

Trong quá trình đưa từng hạng mục vào sử dụng, nhằm khai thác sử dụng công trình có hiệu quả cao nhất, phía bên bờ cồn Cái Khế, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương giao cho các đơn vị thành phố thực hiện xây dựng các công trình liên quan. Phía bên bờ phường An Hội, UBND thành phố đã có Thông báo số 150/TB-VPUB thống nhất xây dựng tuyến đường cặp theo kè Khai Luông có lộ giới 17m. Sau khi khảo sát hiện trạng, UBND quận Ninh Kiều đã có Công văn số 2473/UBND-XDCB về việc chủ trương đầu tư xây dựng đường cặp bờ kè rạch Khai Luông (đoạn từ UBND thành phố đến Nhà hàng Đoàn 30) lộ giới 17m, dài 610m. Tuy nhiên, do thời điểm hiện nay, ngân sách của quận hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng này. UBND quận đang đề nghị thành phố xây dựng khu tái định cư mới để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án. Khi có đủ các điều kiện chuẩn bị cần thiết, UBND quận Ninh Kiều sẽ triển khai thực hiện giai đoạn 2.

 

Chia sẻ bài viết