14/07/2014 - 22:07

Đề nghị quan tâm đầu tư các khu vui chơi, giải trí

Cử tri và đại biểu HĐND thành phố đề nghị các ngành, các cấp quan tâm đầu tư các khu vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố, như sau:

Hiện nay, thành phố đã phê duyệt 2 dự án và chỉ đạo triển khai thực hiện. Cụ thể: Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng tại huyện Vĩnh Thạnh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố làm chủ đầu tư. Dự án đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố lập hồ sơ, thủ tục để thực hiện theo đúng quy định. Dự án Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu niên và nhi đồng tại quận Ô Môn, do Thành đoàn Cần Thơ làm chủ đầu tư. Dự án đã triển khai thực hiện được khoảng 67% khối lượng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2014.

Chia sẻ bài viết