09/03/2015 - 14:25

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị niêm yết danh sách các cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng

Cử tri đề nghị niêm yết danh sách các cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng tại UBND các phường và thông báo trên Đài Truyền thanh để người dân biết. Nội dung trả lời của UBND quận Ninh Kiều, như sau:

Hàng năm, Phòng Kinh tế quận có xây dựng Kế hoạch và triển khai kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn quận Ninh Kiều. Trong năm không phát hiện hành vi kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả và kém chất lượng.

Việc công khai danh sách các cửa hàng vi phạm sẽ thực hiện theo qui định Luật Xử lý vi phạm hành chính (nếu có).

Chia sẻ bài viết