15/01/2014 - 13:55

Đề nghị nạo vét kênh thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp

Cử tri xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai phản ánh kênh Cây Gáo (ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai) bị bồi lắng nghiêm trọng. Cử tri đề nghị UBND huyện sớm triển khai nạo vét nhằm mục đích phục vụ cho việc triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn trong thời gian tới. Nội dung trả lời của UBND huyện Thới Lai, như sau:

Tiếp thu ý kiến của cử tri và nhằm thực hiện mô hình cánh đồng mẫu cũng như nguyện vọng của cử tri xã Trường Xuân A, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Trường Xuân A khảo sát và tổ chức họp dân. Đồng thời, UBND huyện cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với UBND xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để khảo sát lại tuyến kênh Cây Gáo. Nếu nhân dân đều đồng ý nạo vét, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành các thủ tục, ghi vốn thực hiện nạo vét tuyến kênh này nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nói chung và phục vụ cho việc triển khai thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn nói riêng.

 

Chia sẻ bài viết