28/05/2023 - 17:23

Đề nghị nâng cấp cầu, đường

Cử tri huyện Phong Điền phản ánh và đề nghị nâng cấp đường tỉnh 918, đoạn qua địa bàn xã Giai Xuân, vì đoạn đường này xuống cấp, hư hỏng. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Đường tỉnh 918, dài 16,13km, có điểm đầu giao với quốc lộ 91, điểm cuối giao với đường tỉnh 923. Nhiều năm qua, tuyến đường này được Sở Giao thông vận tải duy tu, sửa chữa, mở rộng mặt đường, thay thế các cầu trên toàn tuyến, đặt cống thoát nước tại nhiều đoạn bị đọng nước mặt đường. Trong năm 2022, Sở Giao thông vận tải thảm bê tông nhựa mặt đường trên tuyến (đoạn từ UBND phường Bùi Hữu Nghĩa đến cầu Ngã Tư; đoạn từ cầu Bình Thủy 2 đến cầu Rạch Chanh và đoạn từ cầu Khoán Châu đến cầu Ông Dựa); đặt cống thoát nước dọc bên phải tuyến đoạn từ chợ Rạch Cam đến cầu Bình Thủy 3.

Năm 2023, Sở Giao thông vận tải tiếp tục đề xuất danh mục thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn từ cầu Ngã Tư đến cầu Bình Thủy 2, đoạn từ chợ Rạch Cam đến cầu Bình Thủy 3, mở rộng mặt đường đoạn từ cầu Miễu Ông đến cầu Lộ Bức từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông và bảo trì đường bộ. Đoạn còn lại (từ cầu Lộ Bức đến giao với đường tỉnh 923) đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố thực hiện đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Chia sẻ bài viết