10/04/2016 - 16:38

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị làm đường giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hoa kiểng

Trước kỳ họp thứ 14 của HĐND quận Bình Thủy, cử tri khu vực 5, phường Bình Thủy phản ánh tình trạng xây dựng nhà lấn chiếm đất công, làm ảnh hưởng đến đường thoát nước công cộng. Cử tri phường Long Tuyền kiến nghị làm đường giao thông khu vực Bình Phó B nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nhất là hoa kiểng trong dịp Tết của nhân dân. Nội dung trả lời của UBND quận Bình Thủy như sau:

Để giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và trả lời cho cử tri, HĐND quận, cũng như thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xây dựng, UBND quận Bình Thủy đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cho phép giải tỏa một căn nhà (diện tích 30,25m2) của người dân để làm đường và đặt cống thoát nước nối thẳng ra hẻm 12, đường Nguyễn Truyền Thanh, phần đường đi UBND quận sẽ bố trí kinh phí thực hiện. Sau đó, Văn phòng UBND thành phố ban hành Công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với đề xuất của UBND quận Bình Thủy.

UBND quận đã ban hành công văn chỉ đạo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận chủ trì, phối hợp với Chánh Thanh tra quận, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận, Chủ tịch UBND phường Bình Thủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND quận thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố.

* Nhằm góp phần phát triển hệ thống đường giao thông đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của làng nghề, khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền. UBND quận đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với tuyến đường "rạch Ông Kinh - QL91B". Dự kiến khởi công năm 2016. Riêng tuyến đường "rạch Phó Thọ - sông Mương Khai - rạch Cây Gừa - sông Hàng Bàng" đã được chuyển sang dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 3. Dự kiến thời gian thực hiện năm 2016 - 2018.

Chia sẻ bài viết