22/08/2014 - 21:27

Đề nghị kiểm tra điện kế

Cử tri các quận Ninh Kiều và Bình Thủy phản ánh: Sau khi Điện lực thay hàng loạt điện kế, có rất nhiều hộ gia đình chỉ số tiêu thụ điện năng tăng đột biến. Cử tri đề nghị ngành chức năng kiểm tra và có giải thích về vấn đề này để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Nội dung trả lời của Sở Công thương thành phố, như sau:

Đến đầu tháng 7 năm 2014, quận Ninh Kiều có 85 trường hợp, quận Bình Thủy có 24 trường hợp phản ảnh về Điện lực việc chỉ số điện tăng đột biến. Tất cả các trường hợp này đã được Điện lực kiểm tra và không có công tơ chạy nhanh mà do thay đổi thời tiết và nhu cầu dùng điện của hộ gia đình tăng.

Để ngành chức năng có cơ sở xuống kiểm tra và có giải thích cụ thể từng trường hợp, đồng thời đề nghị cử tri cung cấp địa chỉ cụ thể các trường hợp chỉ số điện tăng đột biến.

Chia sẻ bài viết