27/11/2012 - 22:02

Đề nghị hỗ trợ tiền hiến đất xây dựng đường

Cử tri quận Cái Răng đề nghị ngành chức năng sớm hỗ trợ tiền đối với những hộ dân hiến đất mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng, vì người dân đã hiến đất 10 năm nhưng chưa được nhận tiền hỗ trợ. Nội dung công văn trả lời của UBND quận Cái Răng, như sau:

Trước đây, Quận ủy và UBND quận Cái Răng có chủ trương nâng cấp mở rộng các tuyến đường với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số hộ dân bị ảnh hưởng hoa màu và kiến trúc cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước. UBND quận đã trình UBND thành phố xin ý kiến và xin kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ nêu trên. Được biết, UBND thành phố đã chuyển Sở Tài chính tham mưu và có kế hoạch bổ sung kinh phí thực hiện việc hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các công trình "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Chia sẻ bài viết