28/09/2014 - 17:07

Nhip cầu dân cử

Đề nghị di dời trụ sở làm việc để nâng cấp hẻm

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị ngành chức năng sớm có biện pháp di dời trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội thành phố cũ để thực hiện việc nâng cấp hẻm 72B, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nội dung trả lời của Sở Tài chính thành phố, như sau:

Cơ sở nhà đất tại số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, do Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ quản lý. Hiện nay, cơ sở nhà đất nêu trên đã được UBND thành phố đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận điều chuyển về thành phố quản lý, sử dụng, nhưng Bộ Tài chính chưa có quyết định điều chuyển.

Thực hiện Quyết định số 4237/QĐ-UBND ngày 26-8-2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 1) cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình hẻm 72B phường An Lạc, quận Ninh Kiều, cơ sở nhà đất tại số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều bị ảnh hưởng công trình mở rộng hẻm 72B và kinh phí bồi thường đã được nộp vào ngân sách. Ngày 11-3-2014, Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ có công văn gửi UBND thành phố về việc bàn giao căn nhà số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai; ngày 24-3-2014, UBND thành phố có công văn tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà đất tại số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai do Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ bàn giao. UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà đất tại số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau đó, Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị có công văn đề nghị được chủ động tháo dỡ mặt bằng và tự cân đối chi phí tháo dỡ bằng nguồn vật liệu thu hồi nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Để kịp thời bàn giao mặt bằng, Sở Tài chính có công văn trình UBND thành phố chấp thuận giao Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị chủ động tháo dỡ mặt bằng và tự cân đối chi phí tháo dỡ bằng nguồn vật liệu thu hồi tài sản trên đất tại số 56 đường Nguyễn Thị Minh Khai. Phần kinh phí còn lại (nếu có) sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp lý có liên quan… đề nghị nộp vào ngân sách thành phố. Phần diện tích đất còn lại sau khi giải phóng mặt bằng là 87,00m2 (tổng diện tích đất là 126,00m2, diện tích bị ảnh hưởng dự án là 39,00m2) đề nghị giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý.

Chia sẻ bài viết