17/09/2013 - 08:05

Đề nghị di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh doanh nghiệp in Cường Phát hiện nay gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân ở chung quanh, đề nghị có phương án di dời doanh nghiệp này ra khỏi khu dân cư. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, như sau:

Ngày 26-6-2013, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ninh Kiều tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH in bao bì Cường Phát. Kết quả cho thấy, trong quá trình in ấn bao bì có thải mùi khó chịu vào môi trường. Qua đó, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã ra quyết định xử phạt với số tiền là 1.250.000 đồng (Quyết định số 000231/QĐ-XPHC ngày 2-7-2013) và buộc Công ty có hành động khắc phục.

Việc di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh (có ảnh hưởng môi trường) ra khỏi khu vực nội ô thành phố phải tuân thủ các quy định của pháp luật (Quyết định số 04/2013/QĐ-TTg ngày 14-1-2013 về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 8-5-2012 quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng).

Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, trình UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết.

Chia sẻ bài viết