11/09/2016 - 17:29

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công trường học

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh hiện nay các gia đình công nhân, người lao động đăng ký tạm trú khó xin cho con mình vào học ở các trường tiểu học công lập trên địa bàn quận. Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Trung học phổ thông Thạnh Thắng. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Về kiến nghị của cử tri quận Bình Thủy:

Hiện nay, quận Bình Thủy có 15 trường tiểu học công lập (không có trường ngoài công lập). Trong những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo luôn tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em con công nhân, người lao động, trẻ không có hộ khẩu thường trú đều được đến trường.

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-SGDĐT ngày 8 - 3 - 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về Kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tham mưu cho UBND các cấp ban hành kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp và tuyển sinh lớp 1, lớp 6 trên địa bàn quận, huyện. Với chủ trương huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy đã chỉ đạo các trường thực hiện công tác tuyển sinh, chuyển trường một cách linh hoạt, phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh trên địa bàn.

- Về kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Thạnh:

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 - 6 - 2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 - 12 - 2015 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Đối với các công trình khởi công mới giai đoạn 2016-2020 phải được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công.

Công trình Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thạnh Thắng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 22 - 7 - 2016. Theo đó, thời gian thực hiện xây dựng từ năm 2018 đến năm 2019.

Chia sẻ bài viết