05/03/2013 - 22:00

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thủy

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Thới An Đông- Lộ Bức nhằm tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế- xã hội. Cử tri quận Bình Thủy cũng đề nghị ngành giao thông sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh 918 nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Nội dung công văn trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

-Tuyến đường cử tri phản ánh là đường tỉnh 917 (tuyến Trà Nóc -Thới An Đông- Lộ Bức). Tuyến đường này hiện nay đã hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư, đơn vị tư vấn đã thẩm tra hồ sơ dự toán bổ sung để trình cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt để kêu gọi đầu tư theo hình thức BT. Vừa qua, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 5521/UBND-XDĐT, ngày 12-11-2012 thống nhất về chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 917 (đoạn nối từ cầu Trà Nóc 2 đến quốc lộ 91B), dài 1,8 km theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Dự kiến, trong năm 2013 thành phố sẽ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng đoạn đường này.

-Về ý kiến đề nghị sửa chữa, nâng cấp Đường tỉnh 918: Tuyến đường này được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu. Hiện nay, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng và không đáp ứng lưu lượng khai thác. Ngoài ra, do tuyến đường không có hệ thống thoát nước, nên một số đoạn thường bị ngập nghẹt vào mùa mưa. Hàng năm, Sở Giao thông Vận tải đều thực hiện công tác duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 918 đang kêu gọi đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Chia sẻ bài viết