25/09/2013 - 21:57

Đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam

Cử tri thành phố đề nghị ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương thông qua các loại hình báo chí tích cực tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố, như sau:

Biển, đảo có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, theo định hướng của Ban Tuyên giáo - Thành ủy, Sở TTTT cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn chú trọng công tác tuyên truyền. Kết quả như sau:

+ Nội dung thông tin tuyên truyền:

Nêu bật quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ biển, đảo; những chứng cứ lịch sử qua các thời kỳ, đặc biệt là Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Luật Biển. Thông tin về Triển lãm ảnh và hiện vật về Hoàng Sa - Trường Sa "Biển đảo của Việt Nam" tại Cần Thơ.

+ Hình thức tuyên truyền:

- Ban hành Công văn chỉ đạo tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông gửi Báo, Đài địa phương và Đài Truyền thanh các quận, huyện.

Đặc biệt hàng tháng, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố phối hợp với Đài Truyền hình Hải quân Việt Nam phát sóng 1 chuyên đề "Tổ quốc và người lính biển". Hàng tuần, Đài Truyền thanh huyện Thới Lai có chuyên mục "Tuyên truyền biển, đảo năm 2013". Đài Truyền thanh huyện Cờ Đỏ đưa tin về các hoạt động tuyên truyền về biển đảo trong việc tổ chức các đơn vị liên quan tổ chức hội thi "Các em học sinh thi tìm hiểu về biển đảo quê hương"...

- Định hướng thông tin tuyên truyền về biển Đông trong báo cáo tổng hợp thông tin viết về Cần Thơ được đăng tải trên báo chí.

- Biên tập và đăng tải các nội dung, hoạt động truyền thông về biển Đông trên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được quan tâm thể hiện trên băng-rôn, áp phích, tờ rơi, khẩu hiệu với các nội dung trọng tâm như phong trào "Góp đá xây Trường Sa", "Giúp ngư dân bám biển",... những tuyên bố, quan điểm bảo vệ chủ quyền và phản ánh cuộc sống của người dân và chiến sĩ tại các vùng biển, đảo. Bên cạnh đó, một số cuộc thi chuyên ngành dành cho báo chí và nhiếp ảnh cũng lồng ghép nội dung liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo nhằm nhấn mạnh nội dung 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.

Qua công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo cùng trách nhiệm của mỗi công dân trước nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

Chia sẻ bài viết