20/01/2014 - 21:20

Đề nghị đầu tư xây dựng đường giao thông

Cử tri xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai kiến nghị UBND huyện Thới Lai sớm xây dựng bê tông hóa đoạn còn lại của tuyến lộ nông thôn từ Kênh KH8 đến Kênh Ranh (giáp tỉnh Kiên Giang), nếu không có đủ kinh phí xây dựng đường bê tông thì bước đầu rải đá mạt để việc đi lại của người dân được dễ dàng hơn, nhất là vào mùa mưa. Nội dung trả lời của UBND huyện Thới Lai, như sau:

Về việc xây dựng bê tông hóa một đoạn còn lại của tuyến lộ nông thôn từ Kênh KH8 đến Kênh Ranh, UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực tiếp khảo sát và trình Thường trực UBND huyện. Tuy nhiên, do kinh phí phân bổ hàng năm về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện còn hạn chế nên không thể đầu tư cùng một lúc các công trình trên địa bàn huyện.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cũng đã ghi công trình trên vào danh mục các công trình xây dựng trong thời gian tới, nếu có kinh phí huyện sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất. Theo chủ trương của huyện, tuyến đường trên chỉ hỗ trợ kinh phí phần đổ bê tông đá 1x2 (theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ 40% kinh phí tổng tuyến, phần kinh phí còn lại nhân dân đóng góp 60%). Riêng phần rải đá mạt cử tri đề nghị, UBND xã, Ban nhân dân ấp tự vận động trong nhân dân để cùng thực hiện.

 

Chia sẻ bài viết