25/02/2016 - 21:27

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị đầu tư, nâng cấp các tuyến Đường tỉnh

Trước kỳ họp thứ 18 của HĐND thành phố, cử tri quận Bình Thủy và huyện Phong Điền đề nghị sớm nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 918; cử tri quận Thốt Nốt và huyện Cờ Đỏ đề nghị nâng cấp Đường tỉnh 921, 921B; cử tri huyện Thới Lai đề nghị thông tin cho cử tri biết việc nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 922 (từ Ô Môn đến thị trấn Thới Lai) và đề nghị điều chỉnh biển chỉ đường tại các ngã tư lộ Bốn Tổng vào xã Trường Xuân A. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

- Dự án Đường tỉnh 918 và đường Bùi Hữu Nghĩa: Dự án này đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư để ghi vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét danh mục dự án nêu trên. Dự kiến tháng 3 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có ý kiến chính thức về khả năng cân đối nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để bố trí triển khai thực hiện. Khi nguồn vốn được bố trí, UBND sẽ chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện các dự án trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Các dự án Đường tỉnh 921, Đường tỉnh 921B (từ Thốt Nốt đến cầu Cái He): Các dự án này đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư để ghi vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét danh mục các dự án nêu trên, dự kiến tháng 3 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có ý kiến chính thức về khả năng cân đối nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để bố trí triển khai thực hiện. Khi nguồn vốn được bố trí, UBND sẽ chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện các dự án trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Dự án Đường tỉnh 922: Tuyến đường hiện hữu (từ Ô Môn đến thị trấn Thới Lai) đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư để ghi vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét danh mục dự án nêu trên. Dự kiến tháng 3 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ có ý kiến chính thức về khả năng cân đối nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để bố trí triển khai thực hiện. Khi nguồn vốn được bố trí, UBND sẽ chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện các dự án trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Điều chỉnh biển chỉ đường tại các ngã tư lộ Bốn Tổng vào xã Trường Xuân A: Việc điều chỉnh biển chỉ đường tại các ngã tư lộ Bốn Tổng vào xã Trường Xuân A, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với địa phương rà soát, lập kế hoạch trình xin bố trí kinh phí năm 2016 để triển khai thực hiện.

Chia sẻ bài viết