17/06/2019 - 07:18

Đề nghị đầu tư gia cố bờ kè

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố đầu tư ngân sách để gia cố bờ kè tuyến sông Bắc Cái Sắn. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Ngày 29-11-2018, UBND huyện Vĩnh Thạnh có tờ trình xin vốn đầu tư gia cố sạt lở đường giao thông nông thôn Bắc Cái Sắn cặp kênh Cái Sắn, xã Vĩnh Trinh, do ảnh hưởng của triều cường, với tổng kinh phí là 999,57 triệu đồng. Trên cơ sở đó, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) thành phố đã có công văn gửi Chủ tịch UBND thành phố về việc tổng hợp thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ thiệt hại do sạt lở gây ra trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh từ quỹ phòng, chống thiên tai thành phố. Trong đó, có đề nghị hỗ trợ gia cố sạt lở đường giao thông nông thôn Bắc Cái Sắn cặp kênh Cái Sắn, xã Vĩnh Trinh, với số tiền 841 triệu đồng.

Ngày 28-12-2018, UBND thành phố có Công văn số 4466/UBND-KT về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện gia cố, khắc phục điểm sạt lở trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó, thống nhất hỗ trợ cho huyện Vĩnh Thạnh gia cố các đoạn sạt lở cặp kênh Cái Sắn, xã Vĩnh Trinh, với số tiền 841 triệu đồng từ quỹ phòng, chống thiên tai thành phố. Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố đã chuyển kinh phí trên đến huyện Vĩnh Thạnh để gia cố sạt lở đường giao thông nông thôn Bắc Cái Sắn.

Trong các năm qua, thành phố rất quan tâm đến công tác phòng, chống sạt lở, đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống sạt lở (giải pháp công trình kết hợp giải pháp phi công trình) để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Tuy nhiên, ngân sách của thành phố còn nhiều khó khăn, chưa đủ vốn để đầu tư một số công trình kè chống sạt lở đang có nhu cầu. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất UBND thành phố và các bộ, ngành ưu tiên bố trí vốn để thực hiện đầu tư các tuyến kè chống sạt lở trọng điểm, cấp bách trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Chia sẻ bài viết