17/07/2019 - 07:42

Đề nghị đào tạo nghề phù hợp nhu cầu thị trường

Cử tri đề nghị thành phố có kế hoạch định hướng đào tạo nghề phù hợp nhu cầu thị trường, nhằm giúp học viên sau khi được đào tạo nghề có cơ hội tìm được việc làm. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hằng năm, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành tuyên truyền, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với địa phương. Trong đó, tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các mô hình đã thí điểm có hiệu quả; đào tạo tại doanh nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh, các xã, phường, thị trấn; gắn đào tạo với liên kết sản xuất, hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề đã đào tạo theo nhu cầu của người sử dụng lao động.

Thời gian tới, thành phố xác định một số định hướng công tác đào tạo nghề. Cụ thể là:

(1) Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo định hướng đổi mới, cơ cấu lại hệ thống cơ sở đào tạo, đảm bảo hợp lý về quy mô ngành nghề và cấp trình độ đào tạo gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

(2) Huy động các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo, hỗ trợ thực tập, phản hồi về chất lượng đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với thị trường lao động.

(3) Đầu tư tập trung, tránh trùng lắp ngành, nghề giữa các trường đào tạo trong thành phố; trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng nhu cầu người lao động; lựa chọn những nghề có thế mạnh của địa phương và phù hợp với địa bàn để tận dụng nguyên liệu thực hành tại chỗ.

(4) Tăng cường các giải pháp để thu hút, tăng số lượng và chất lượng đào tạo nghề, nhất là trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật chất lượng cao cho thị trường lao động trong thành phố và khu vực, xuất khẩu lao động và yêu cầu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động.

(5) Đặc biệt, việc đào tạo nghề phải kết nối cho được với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để xây dựng kế hoạch dạy nghề, tư vấn định hướng phát triển sản xuất, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người lao động sau đào tạo.

(6) Chuyển từ mô hình đào tạo đáp ứng số lượng sang đáp ứng chất lượng và hiệu quả theo nhu cầu xã hội.

(7) Xây dựng hệ thống dạy nghề mở, linh hoạt, đa dạng về loại hình cơ sở dạy nghề, đa dạng về loại hình sở hữu, đa dạng về phương thức đào tạo (tập trung, phi tập trung, lưu động, tại doanh nghiệp, tại các làng nghề, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ)…

Chia sẻ bài viết