23/01/2015 - 21:31

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị công khai tên các cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng

Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị niêm yết danh sách các cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng tại UBND các xã và thông báo trên đài truyền thanh để người dân biết. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Trong năm 2014 qua thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Thới Lai về chất lượng hàng hóa đã xử lý 4 trường hợp liên quan đến chất lượng, trong đó có 3 trường hợp là phân bón, 1 trường hợp là thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến sẽ đưa thông tin các trường hợp vi phạm lên website của Sở (http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn). Bên cạnh đó, phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật, Trạm Bảo vệ thực vật và UBND huyện để thông báo trên đài truyền thanh cho người dân biết.

Chia sẻ bài viết