15/06/2017 - 11:20

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị có chính sách hỗ trợ, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất

Cử tri thành phố đề nghị có chính sách hỗ trợ về vốn, khoa học, công nghệ giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, cung cấp sản phẩm, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, thị trường tiêu thụ ổn định. Nội dung trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) như sau:

Những năm qua, Bộ NN&PTNT thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành tham mưu trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích người dân và doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển sản xuất theo chuỗi, đáp ứng các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, HACCP,… Cụ thể như các chính sách về hỗ trợ áp dụng GAP trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn; khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Các chính sách trên đã góp phần thúc đẩy đầu tư, tạo lập nhiều tổ chức liên kết sản xuất với quy mô lớn, áp dụng các quy trình sản xuất tốt, tiên tiến.

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT xác định toàn ngành cần tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành, doanh nghiệp và sản phẩm. Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành đề xuất sửa đổi các chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn cho đầu tư vào nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới trong nghiên cứu khoa học, xã hội hóa những lĩnh vực tư nhân có thể làm được (giống, máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ,…); tận dụng khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm thành công của các nước trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích nhập khẩu và thích nghi công nghệ mới… Qua đó, phát triển khoa học công nghệ tiên tiến giúp người dân dễ dàng tiếp cận kỹ thuật mới, đẩy mạnh sản xuất theo các quy trình "sản xuất sạch", giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Chia sẻ bài viết