19/02/2014 - 21:14

Đề nghị có chính sách hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo lắp đặt đường ống, đồng hồ nước

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng trạm cung cấp nước sạch cho nhân dân các xã trên địa bàn huyện và có chính sách hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo chi phí lắp đặt đường ống, đồng hồ nước. Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, như sau:

Tính đến cuối năm 2013, trên địa bàn huyện Thới Lai có 9.066 hộ dân tham gia sử dụng nước sạch từ các hệ thống cấp nước do Trung tâm Nước trực tiếp quản lý, tăng 559 hộ so với đầu năm. Số khối nước hộ sử dụng/tháng bình quân từ: 4-11m3/hộ/tháng.

* Tình hình đầu tư xây dựng trạm cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai:

- Công trình khởi công mới năm 2013:

+ Nâng cấp, mở rộng các hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Thới Lai.

+ Triển khai dự án Hợp phần nước sạch thuộc dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng ĐBSCL (Hợp phần 3) - giai đoạn 2012-2014: Đầu tư xây dựng 2 Hệ thống cấp nước tập trung xã Trường Thành (công suất 15 m3/h, cung cấp cơ hội sử dụng nước sạch cho 230 hộ) và xã Định Môn (công suất 40 m3/h, cung cấp cơ hội sử dụng nước sạch cho 1.000 hộ); đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành quí I -2014.

- Chuẩn bị đầu tư:

+ Nâng cấp, mở rộng các hệ thống cấp nước trên địa bàn xã Đông Bình, huyện Thới Lai: đã được UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự kiến triển khai trong kế hoạch năm 2014.

+ Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Thuận: đã được UBND thành phố phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Dự kiến triển khai trong kế hoạch năm 2014.

- Dự án đang ký lập mới năm 2014: Hệ thống cấp nước tập trung xã Thới Thạnh; hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thắng.

* Chính sách hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo chi phí lắp đặt đường ống, đồng hồ nước:

Trong năm 2014, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sẽ tiến hành theo lộ trình khả năng cân đối nguồn lực từ nguồn thu tiền sử dụng nước để hỗ trợ chi phí lắp đặt đồng hồ nước cho các đối tượng là gia đình chính sách, và hộ nghèo có sổ đang sinh sống trên tuyến ống cấp nước sạch nông thôn nhưng do điều điện kinh tế khó khăn chưa tham gia sử dụng nước sạch. Đồng thời, phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố lập danh sách 108 hộ nghèo để xin nguồn kinh phí hỗ trợ lắp đồng hồ nước miễn phí.

Chia sẻ bài viết