03/01/2013 - 21:37

Đề nghị có chế độ phụ cấp cho những người hoạt động trong Hội Người tù kháng chiến

Cử tri các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố xem xét có chế độ phụ cấp cho những người tham gia hoạt động trong Hội Người tù kháng chiến. Nội dung công văn trả lời của Sở Nội vụ thành phố, như sau:

Thực hiện Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg, ngày 1-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, UBND thành phố đã có Công văn số 3714/UBND-VXNC, ngày 21-9-2011 về việc thực hiện chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn thành phố. Cụ thể Công văn số 3714/UBND-VXNC quy định cụ thể như sau:

- Phạm vi và đối tượng thực hiện bao gồm: Những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội được thành lập và hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21-4-2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Mức thù lao đối với các hội có tính chất đặc thù:

+ Cấp thành phố: Chức danh Chủ tịch hội có hệ số thù lao bằng 5,0 so với mức lương tối thiểu chung của Chính phủ quy định; chức danh Phó Chủ tịch hội có hệ số thù lao bằng 4,0 so với mức lương tối thiểu chung.

+ Cấp quận, huyện: Chức danh Chủ tịch hội (hệ số 3,2 so với mức lương tối thiểu chung); chức danh Phó Chủ tịch hội (hệ số 2,5 so với mức lương tối thiểu chung).

+ Cấp xã: Chức danh Chủ tịch hội (hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu chung).

- Mức thù lao đối với các hội không có tính chất đặc thù: Căn cứ điều lệ hoạt động và kinh phí mà quy định cụ thể mức thù lao hàng tháng đối với người đã nghỉ hưu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách hội trên cơ sở đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động nội bộ, công khai, dân chủ, minh bạch và không vượt quá mức thù lao áp dụng chung cho các chức danh lãnh đạo chuyên trách của những đứng đầu các hội có tính chất đặc thù.

Chia sẻ bài viết