07/03/2014 - 21:43

Đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thành phố cho biết tiến độ thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Cái Nai tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, do Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ làm chủ đầu tư. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố, như sau:

Quy mô diện tích đất khoảng 11,66ha. Từ khi có chủ trương đầu tư đến nay, nhà đầu tư đã thỏa thuận đền bù được 8 ha/11,6 ha, đạt 68,9%.

Hiện nay, Công ty đã hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cái Răng để thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn tất việc kiểm kê ngoại nghiệp, áp giá bồi thường, xét pháp lý và hoàn chỉnh hồ sơ đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, tổng diện tích đất 11,6ha, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 47 hộ, số hộ được xét duyệt tái định cư 30 hộ (trong đó có 7 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư, 23 hộ được xét mua nền tái định cư). Chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết 1/500 đã thông qua hội đồng Công ty, đang chờ thông qua địa phương và nhân dân khu vực dự án. Nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và xin được giảm quy mô từ 11,6 ha theo chủ trương đầu tư xuống còn 8 ha.

Kế hoạch năm 2014: Công ty sẽ điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với tình hình mới; tiếp tục thỏa thuận sang nhượng đất với dân trong dự án, lập phương án phân kỳ đầu tư từng giai đoạn cụ thể và xin cơ quan cấp có thẩm quyền xem xét cho đầu tư các hạng mục dịch vụ vui chơi giải trí, tham quan nghỉ ngơi trên phần đất Công ty đã giải phóng mặt bằng.

Dự án triển khai có khối lượng, tuy nhiên tiến độ triển khai thực hiện còn chậm. Dự kiến thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với các Sở ngành và đơn vị có liên quan đi kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch sinh thái Cái Nai; đồng thời, xem xét việc Công ty đề xuất xin giảm quy mô diện tích dự án xuống còn 8 ha.

Chia sẻ bài viết