13/12/2012 - 21:59

Đề nghị cho biết tiến độ thi công dự án kè sông Cần Thơ

Cử tri thành phố đề nghị cho biết tiến độ thi công dự án kè sông Cần Thơ. Nội dung báo cáo trả lời cử tri của UBND thành phố, như sau:

- Dự án kè sông Cần Thơ được phê duyệt vào tháng 11-2007, với tổng chiều dài 10.271 m, tổng mức đầu tư 711,4 tỉ đồng. Trong đó, tuyến kè phía quận Cái Răng khởi công tháng 5-2010 và đã có 4/5 gói thầu triển khai thi công với tiến độ bình quân 50% giá trị hợp đồng. Tuyến kè phía quận Ninh Kiều gồm 5 gói thầu, đang được UBND thành phố xem xét phê duyệt điều chỉnh dự án.

- Về vốn: Từ 2006 đến 2012, dự án được đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và tạm ứng từ ngân sách thành phố được 358,85 tỉ đồng (trong đó, vốn trái phiếu Chính phủ là 293,45 tỉ đồng). Tiến độ giải ngân từ khi thực hiện dự án đến ngày 30-11-2012 được 297,23 tỉ đồng; trong đó, thanh toán 198,23 tỉ đồng, vốn tạm ứng 81 tỉ đồng.

- Về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ, tái định cư:

+ Dự án có 1.005 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, tuyến kè phía bờ quận Cái Răng có 466 hộ và 8 tổ chức bị ảnh hưởng. Các đơn vị có liên quan đã chi trả được 372 hồ sơ với số tiền trên 43,21 tỉ đồng. Tuyến kè phía bờ quận Ninh Kiều có 539 hộ dân và 35 tổ chức bị ảnh hưởng; đã tổ chức chi trả cho 53 hộ với số tiền trên 5,93 tỉ đồng; có 19 hộ bàn giao mặt bằng.

+ Về tái định cư: Theo kế hoạch, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được bố trí tái định cư vào khu tái định cư Phú An, khu tái định cư Thới Nhựt 2, khu tái định cư 6,4 ha quận Ninh Kiều, 2 khu tái định cư giao cho Công ty Him Lam và Công ty Việt Khang thực hiện. Hiện nay, do việc triển khai thực hiện các dự án tái định cư trên chậm nên việc bàn giao nền tái định cư gặp khó khăn. Các khu tái định cư 6,4 ha quận Ninh Kiều và 2 khu tái định cư giao cho Công ty Him Lam, Công ty Việt Khang thực hiện các nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính, nên đã ngừng thực hiện. Thành phố đang tích cực xem xét các dự án khác để đảm bảo nhu cầu tái định cư của dự án…

Dự án đang gặp một số khó khăn, như: việc kiểm kê đất chậm do chưa liên hệ được với hộ dân, do chưa đủ nền tái định cư nên các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng; việc thi công tuyến kè phía quận Cái Răng vướng phải đường dây điện;… Bên cạnh đó, thời gian qua một số nhà thầu tư vấn chưa tập trung kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công; các nhà thầu chưa tập trung nhân lực, phương tiện để thi công;…

Chia sẻ bài viết