17/03/2016 - 10:02

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cho biết tiến độ thi công dự án Kè sông Cần Thơ

Trước kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố, cử tri đề nghị cho biết tiến độ thi công dự án Kè sông Cần Thơ (phía bờ trái thuộc quận Cái Răng). Nội dung trả lời của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố như sau:

1. Bờ kè trái thuộc quận Cái Răng dài 4.781 m: gồm 5 gói thầu (4 gói thầu thi công phần kè và 1 gói thầu thi công phần công viên sau kè).

2. Tổng giá trị thực hiện theo hợp đồng: 355,134/382,823 tỉ đồng, đạt 92,77%.

3. Tình hình thi công công trình:

- Đối với phần kè: đã thi công hoàn thành 3/4 gói thầu, trong đó:

+3 gói thầu đã hoàn thành: gói thầu số 6, số 8 và số 9 đã hoàn thành ngoài hiện trường từ tháng 2-2015 và Ban Quản lý dự án đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành, bàn giao cho đơn vị quản lý sử dụng vào ngày 7-7-2015;

+ Gói thầu số 7: Đang trong giai đoạn thi công hoàn thành, giá trị thực hiện: 99,407/107,475 tỉ đồng, đạt 92,49%, còn lại phân đoạn số 19 dài 40m do phải điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ, nên sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt, Ban quản lý dự án sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thành.

- Đối với phần công viên - gói thầu số 10: dài 4.781m, có vị trí thi công trải dài trên tất cả các gói thầu thi công phần kè (gói thầu số: 6, 7, 8, 9).

+ Giá trị thực hiện theo hợp đồng: 45,49/53,411 tỉ đồng, đạt 85,17%, trong đó:

Khối lượng thi công phần công viên (trên mặt bằng các gói thầu số 6, 8, 9): đã thi công hoàn thành 3.202m, đoạn từ cầu Quang Trung đến rạch Cái Da và đoạn từ rạch Cái Nai đến cầu Cái Răng Bé, sau khi đấu nối nguồn điện là đủ điều kiện đưa vào khai thác sử dụng.

Còn lại 1.579m (chủ yếu nằm trên mặt bằng của gói thầu số 7): Nhà thầu đang thi công hoàn thiện các hạng mục của phần công viên: lát gạch, trồng cây xanh, điện chiếu sáng (đã thi công phần đá cấp phối và bê tông mặt đường giao thông dài 1.254m, trừ phân đoạn 12-19 dài 325m).

Chia sẻ bài viết