29/10/2014 - 21:29

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng hành khách đi xe buýt vứt rác xuống đường

Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị ngành chức năng chấn chỉnh tình trạng hành khách đi xe buýt vứt rác xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, mất vệ sinh công cộng. Nội dung trả lời của Sở Giao thông Vận tải thành phố, như sau:

Ban Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng đã xây dựng các quy định về an toàn giao thông, tuyên truyền ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông cho cán bộ công nhân viên đội ngũ lái xe và thông báo bằng văn bản cho hành khách được biết. Nội dung bao gồm:

+ Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông bằng các hình thức, như: niêm yết các quy định tại các trạm xe, trên xe buýt cho người dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành.

+ Chỉ đạo cho nhân viên bán vé, nhân viên lái xe nhắc nhở hành khách khi đi xe không được ăn, uống trên xe và vứt rác ra đường, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh đường phố khi xe đang hoạt động.

+ Tổ Kiểm tra thường xuyên kiểm tra nếu hành khách nào làm trái quy định trên sẽ nhắc nhở để thực hiện nếp sống văn minh văn hóa truyền thống.

Chia sẻ bài viết