27/09/2013 - 21:47

Đề nghị chấn chỉnh tình trạng cáp viễn thông võng thấp, ảnh hưởng mỹ quan đô thị

Cử tri thành phố phản ảnh hiện nay tình trạng cáp viễn thông võng thấp trong các hẻm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và có thể gây nguy hiểm khi mùa mưa đến. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố, như sau:

Do TP Cần Thơ nằm ở vùng đất thấp, hệ thống kênh rạch nhiều do đó phần lớn hệ thống cáp viễn thông được xây dựng trước đây đều treo theo hệ thống cột điện. Hệ thống mạng cáp treo viễn thông đã phát triển, tồn tại cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố, đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của nhân dân trong thời gian qua. Tình trạng cáp viễn thông võng thấp, mất an toàn và mỹ quan là thực trạng chung, đặc biệt là một đô thị cũ như TP Cần Thơ.

Việc chỉnh trang và làm gọn mạng cáp treo trên địa bàn thành phố là công tác thường xuyên mà Sở TTTT đã thực hiện trong những năm qua. Sở cũng đã xây dựng và trình UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của thành phố đến năm 2020 để làm cơ sở triển khai chỉnh trang, xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông của thành phố trong thời gian sắp tới.

Từ cuối năm 2011 đến năm 2012, Sở TTTT thông đã chủ trì thực hiện, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn thành phố thực hiện chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên 16 tuyến đường thuộc địa bàn quận Ninh Kiều. Năm 2013, Sở chủ trì xử lý một số tuyến cáp treo trên trụ điện bị võng thấp, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị theo phản ánh của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, Sở dự kiến thực hiện chỉnh trang trên diện rộng tại tất cả các quận, huyện.

Sở TTTT sẽ tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp Viễn thông và Truyền hình cáp trên địa bàn khẩn trương chỉnh trang, làm gọn các tuyến đường để đảm bảo mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông. Ngoài ra, Sở đang làm việc với Sở Công thương và Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ lập Kế hoạch triển khai thực hiện chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo theo phương pháp kiên cố và trên toàn bộ các quận trung tâm thành phố (theo mô hình TPHCM đã làm - có Gông treo cáp, sợi cáp chịu lực nếu Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ chủ động được nguồn kinh phí thực hiện), dự kiến năm 2014 bắt đầu triển khai.

 

Chia sẻ bài viết