08/11/2013 - 22:26

Đề nghị cấp thuốc từ 5 - 7 ngày/lần cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh, bác sĩ nên cấp thuốc từ 5 - 7 ngày/lần (hiện nay cấp 3 ngày) để hạn chế việc đi lại của người dân. Cử tri cũng đề nghị ngành Y tế cần tăng cường xã hội hóa trong việc mua sắm các trang thiết bị y tế, cũng như tăng cường các trang thiết bị về các trạm y tế tuyến xã và bố trí cán bộ có khả năng sử dụng các trang thiết bị y tế này. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

Việc kê toa và chỉ định liều lượng thuốc cũng như số ngày cấp thuốc cho người bệnh tùy theo từng loại bệnh, mức độ bệnh bác sĩ sẽ kê toa thuốc điều trị với số ngày cấp thuốc nhằm theo dõi điều trị, tái khám phù hợp với từng bệnh nhân.

Nhằm nâng chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, ngành đã tăng cường bác sĩ cho tuyến xã phường (hiện nay 85/85 xã phường đã có bác sĩ), trang bị thêm máy siêu âm, điện tim, trang thiết bị cơ bản để tuyến xã, phường giải quyết được một số bệnh thông thường tại trạm y tế để giảm bớt chuyển bệnh lên tuyến trên. Hiện nay, tất cả các trạm y tế đã được trang bị các trang thiết bị cơ bản để phục vụ sơ cấp cứu, chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp. Tuy nhiên, phần lớn các trạm y tế đều thiếu trang thiết bị y tế theo Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22-3-2004.

Về vận động xã hội hóa:

+ Năm 2011, vận động được số tiền 612 triệu đồng mua và cấp 4 máy siêu âm cho 4 trạm y tế.

+ Năm 2012 vận động được số tiền 754 triệu đồng đã mua 3 máy siêu âm; 5 máy điện tim; 4 bộ dụng cụ sanh; 85 bộ tiểu phẫu; 50 máy đo đường huyết và một số vật tư y tế khác;

+ Năm 2013 vận động được số tiền 1.301.771.300 đồng, trong đó hiện vật là 60.600.000 đồng (gồm 2 máy điện tim, 5 máy đo đường huyết, 10 máy khí dung, 10 bộ đo huyết áp và ống nghe); dự kiến mua 3 máy siêu âm, 16 máy điện tim, 5 máy hút đàm và một số vật tư y tế khác.

Chia sẻ bài viết