28/04/2015 - 09:00

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cải tạo Công viên Văn hóa Miền Tây để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với Quân khu 9 quan tâm xây dựng, cải tạo Công viên Văn hóa Miền Tây để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, như sau:

- Công viên Văn hóa Miền Tây trên địa bàn quận Bình Thủy, do Quân khu 9 quản lý, thuộc hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của lực lượng vũ trang.

- Theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg, ngày 11-11-2013, của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030, quy định: Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ cộng đồng do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ thanh niên, thiếu niên và nhi đồng do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân viên chức, người lao động do Liên đoàn Lao động Việt Nam quản lý.

- Năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 308/KH-SVHTTDL về đầu tư và quản lý các thiết chế phục vụ cho hoạt động văn hóa, khu vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố năm 2015. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu UBND thành phố sử dụng vốn ngân sách địa phương và vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ cộng đồng do ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý; vận động xã hội hóa đầu tư xây dựng, nâng cấp các khu vui chơi, giải trí hiện hữu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu UBND thành phố, đề nghị Quân khu 9 quan tâm xây dựng, cải tạo Công viên Văn hóa Miền Tây, để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho nhân dân trên địa bàn.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chuyển ý kiến, kiến nghị này đến Bộ Tư lệnh Quân khu 9 có ý kiến về nội dung này.

Chia sẻ bài viết