26/08/2013 - 22:03

Đề nghị các đoàn nghệ thuật biểu diễn phục vụ bà con ngoại thành

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố có kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi giúp các đoàn nghệ thuật của thành phố về các vùng ngoại thành biểu diễn phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, như sau:

- Việc chăm lo đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của quần chúng nhân dân, nhất là bà con vùng ngoại thành, là một trong những công tác trọng tâm của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố.

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, các đoàn nghệ thuật của thành phố (Nhà hát Tây Đô, Đội tuyên truyền lưu động thành phố) đã tổ chức phục vụ 121 suất diễn trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó, có 14 suất diễn tại huyện Phong Điền.

- Trong thời gian tới, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật tăng cường về cơ sở biểu diễn, để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân địa phương.

 

Chia sẻ bài viết