27/09/2016 - 08:49

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị bố trí vốn xây dựng cầu Vàm Xáng

Cử tri huyện Phong Điền đề nghị thành phố bố trí vốn xây cầu Vàm Xáng để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và thành phố. Nội dung trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

UBND thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ vốn triển khai dự án nâng cấp mở rộng, xây dựng Đường tỉnh 923 và cầu Vàm Xáng với tổng mức đầu tư dự kiến 950 tỉ đồng bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ hoặc Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách thành phố để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Tại Thông báo số 112/TB-VPCP ngày 2-6-2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn hỗ trợ thành phố thực hiện dự án nâng cấp mở rộng, xây dựng Đường tỉnh 923 và cầu Vàm Xáng.

Ngày 15-6-2016, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2369/UBND-TH yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 112/TB-VPCP.

+ Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang khẩn trương thực hiện các hồ sơ thủ tục, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND thành phố trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định nguồn vốn, làm cơ sở phê duyệt dự án, đủ điều kiện triển khai thực hiện trong những năm 2017-2020.

Chia sẻ bài viết