18/11/2016 - 14:40

Để di sản hội nhập

Theo số liệu tổng kiểm kê ĐCTT vào tháng 12-2010, Cần Thơ có 1.024 nghệ nhân thực hành ĐCTT; trong đó có 291 nghệ nhân đờn, sinh hoạt trong 170 câu lạc bộ, đội, nhóm tại cộng đồng. Huyện Thới Lai có số lượng cao nhất với 36 câu lạc bộ, 334 nghệ nhân ca hay, đờn giỏi.

Nguồn: "Đề án ĐCTT"

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết