15/04/2015 - 21:13

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

So với một số địa phương khác, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Song, công tác này ở địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi chính quyền và ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ, đáp ứng nguyện vọng của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến trình số hóa đất đai do Nhà nước quản lý...

Để thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, UBND huyện Phong Điền đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 8-1-2013, quy định nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận trong tổ chức thực hiện. Từng xã, thị trấn có kế hoạch chủ động, thành lập đoàn vận động, đôn đốc người dân kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận. Ông Đỗ Thiên Tư, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phong Điền, cho biết: "Trên cơ sở Kế hoạch của UBND huyện, các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ địa chính, kết hợp kiểm tra thực địa, nắm được từng thửa đất, từng chủ sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, tổng hợp về huyện để theo dõi, quản lý và tiếp tục tổ chức thực hiện cấp giấy chứng nhận. Hàng tuần, cán bộ phụ trách liên hệ với xã, thị trấn lập danh sách số lượng hồ sơ xã, thị trấn đã tổ chức vận động, hộ gia đình cá nhân xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, tiến hành đo đạc lập hồ sơ trích đo thửa đất".

Công chức Địa chính - Xây dựng của UBND xã Trường Long đã hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Theo thống kê, đến nay, toàn huyện Phong Điền còn 996 thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ, diện tích 166,97ha. Trong đó, có 669 thửa đất, diện tích 128,23 ha đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận; 327 thửa đất không đủ hoặc chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Theo ông Đỗ Thiên Tư, tuy có nhiều chuyển biến tích cực, song, địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cần tháo gỡ. Nguyên nhân của tình trạng này là do một số chủ sử dụng đất bỏ đi nơi khác hoặc đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương; một số chủ hộ sau khi đối chiếu hồ sơ thì hiện nay đã chết, chỉ có con ruột cất nhà hoặc chuyển nhượng cho người khác; một số chủ sử dụng đất không hợp tác để đo đạc phần đất chưa được cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp chuyển nhượng qua nhiều giai đoạn mà không có giấy tờ sang nhượng để chứng minh, gây khó khăn cho việc đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu. Ngoài ra, tình trạng tranh chấp đất đai giữa các hộ dân, nhất là tranh chấp về ranh giới thửa đất vẫn còn xảy ra phổ biến…

So với các xã, thị trấn khác trên địa bàn huyện Phong Điền, đến nay, 2 xã Nhơn Nghĩa và Trường Long có số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ còn nhiều. Ông Cũng Minh Trứ, Công chức Địa chính - Xây dựng của UBND xã Trường Long, cho biết: "Toàn xã có đến 20 ấp, do địa bàn khá rộng, nên công tác cấp giấy chứng nhận lần đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Nhất là tình trạng tranh chấp ranh đất giữa hai hộ sử dụng đất liền kề hoặc việc chuyển nhượng QSDĐ qua nhiều giai đoạn, nhưng không có giấy tờ chứng minh…".

Theo chân ông Cũng Minh Trứ, chúng tôi đến nhà ông La Văn Nghê, ở ấp Trường Thọ 2, xã Trường Long, người vừa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu. Ông Nghê phấn khởi nói: "Trước đây, gia đình tôi trực tiếp sử dụng phần đất thổ cư và vườn, diện tích gần 700m2, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Qua vận động của chính quyền địa phương, tôi tiến hành làm thủ tục, sau đó thì được cấp giấy chứng nhận". Theo ông Trứ, trường hợp của ông Nghê thuộc diện hồ sơ "khó". Bởi, người đăng ký trên sổ mục kê là ông La Văn Nghi, nhưng ông Nghê là người sử dụng đất trên thực tế. Giải quyết cái khó trên, chúng tôi tiến hành họp dân, xác minh thực tế, rồi công khai việc đăng ký xin cấp giấy chứng nhận của ông Nghê. Hoàn tất mọi thủ tục theo quy định, sau cùng, hồ sơ đăng ký QSDĐ của ông Nghê cũng "thuận buồm, xuôi gió"…

Ông Lê Tấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long, cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 10 của UBND huyện, UBND xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tiến hành làm thủ tục đăng ký QSDĐ. Ngoài ra, cán bộ chuyên môn cũng đã hướng dẫn người dân cách thức làm thủ tục: điền các thông tin vào biểu mẫu hồ sơ; trình tự cấp giấy phải qua các khâu như đo đạc, ký giáp ranh… để người dân hiểu và hợp tác thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu là cơ sở để quản lý nguồn tài nguyên đất, mặt khác tạo điều kiện cho người dân có thể thế chấp tài sản, vay vốn ngân hàng, phát triển sản xuất. Ông Đỗ Thiên Tư cho biết: "Phòng và Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện phối hợp với địa phương tiến hành đối chiếu sổ sách và phân loại từng trường hợp đủ điều kiện xét duyệt, sẽ trình cấp giấy chứng nhận trước. Trường hợp nào hồ sơ đăng ký có khó khăn, vướng mắc sẽ cho tiến hành bổ sung, giải quyết sau. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức tuyên truyền để người người sử dụng đất biết liên hệ đến UBND các xã, thị trấn đăng ký cấp giấy; đồng thời gởi thông báo đến các hộ bỏ nhà đi làm ăn xa. Đối với trường hợp tranh chấp đất đai, đặc biệt là tranh chấp về ranh đất thì phải do cơ quan chuyên môn kết hợp với ban hòa giải cơ sở tiến hành vận động người dân để giải quyết tốt hơn. Đối với những trường hợp chưa nắm rõ nguồn gốc đất thì cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, lấy ý kiến về tình trạng sử dụng đất qua các thời kỳ, nếu xét đúng quy trình sẽ cho đăng ký cấp giấy chứng nhận…".

Dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, song với sự quyết tâm, vào cuộc của chính quyền, ngành chức năng ở huyện Phong Điền, chúng tôi tin rằng địa phương sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần đẩy nhanh tiến trình số hóa đất đai do Nhà nước quản lý…

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết