25/07/2018 - 07:19

Đồng chí Trần Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh

Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước

Qua theo dõi kỳ họp Quốc hội và thông tin trên báo, đài, tôi nhận thức rằng, Luật An ninh mạng (ANM) được ban hành nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh...

Hiện nay, chủ trương của Đảng, Nhà  nước là hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với mục đích phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong quá trình hội nhập cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, trong đó các phần tử xấu, bọn phản động lợi dụng mạng xã hội để tung tin nói xấu Đảng, Nhà nước ta, nói xấu chế độ, gây chia rẽ mất đoàn kết bằng các biện pháp kích động, biểu tình,  bạo loạn gây rối, âm mưu lật đổ chính quyền. Chính vì vậy, có thể khẳng định, việc Quốc hội ban hành Luật ANM trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Tuy nhiên, vừa qua, các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, đưa ra luận điệu sai trái để kích động nhân dân biểu tình, gây rối ở một số địa phương. Qua theo dõi diễn biến các vụ việc trên, tôi thấy rằng công tác tuyên truyền giáo dục giúp nhân dân hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật ANM chưa chủ động, còn chủ quan. Mặt khác, nhiều người dân chưa quan tâm đến Luật ANM nên dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo.

Ngay trên địa bàn xã Tân Thạnh, một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân cũng chưa quan tâm đến Luật ANM và dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồng, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Nguyên nhân chính là do cán bộ, đảng viên và người dân suy nghĩ những quy định đó không ảnh hưởng đến đời sống của họ nên không để ý. Đây cũng là điểm yếu của địa phương trong công tác tuyên truyền. Do vậy, thời gian tới Đảng ủy xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nội bộ Đảng đến quần chúng nhân dân về Luật ANM và nội dung các dự án, giúp mọi người hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước để đồng thuận và thực hiện. Đồng thời, quan tâm nắm chặt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời đối phó, không để xảy ra tụ tập đông người, gây rối khi bị kẻ xấu kích động, lôi kéo; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện hành vi tuyên truyền, kích động của kẻ xấu để xử lý theo pháp luật.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết