13/06/2021 - 16:55

Đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thực phẩm, đặc sản địa phương trên các sàn thương mại điện tử

(CT)- Ngày 10-6, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 1545/QÐ- BCT (Quyết định 1545) về Kế hoạch thực hiện theo Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương số 07/CT- BCT và Chỉ thị 08/CT - BCT về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp.

Quyết định 1545 nêu rõ, ưu tiên hiển thị nhu yếu phẩm, các sản phẩm phòng dịch, đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thực phẩm, đặc sản địa phương trên các sàn thương mại điện tử (TMÐT). Chỉ đạo, hướng dẫn các sàn TMÐT, website bán hàng ưu tiên hiển thị nhu yếu phẩm, các sản phẩm phòng dịch để người dân dễ dàng tiếp cận mua sắm trên sàn. Ðối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, ưu tiên hiển thị hình ảnh, thông tin, gian hàng tiêu thụ nông sản, thực phẩm trên các sàn TMÐT và trên “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia”; hỗ trợ đẩy mạnh lưu thông các mặt hàng nông sản, đặc sản tại địa phương. Bên cạnh đó, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại địa phương phân phối nông sản, thực phẩm địa phương trên các sàn TMÐT. Ðồng thời đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm, tại các địa phương qua TMÐT như: Tổ chức các chương trình, sự kiện đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm trên sàn TMÐT nói chung, tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương phân phối hàng hóa, sản phẩm địa phương thông qua “Gian hàng Việt trực tuyến quốc gia” trên các sàn TMÐT. Tăng cường hợp tác, ký kết hợp tác với Sở Công Thương các tỉnh, thành địa phương để tổ chức chương trình hỗ trợ phân phối hàng hóa qua TMÐT, hỗ trợ đào tạo, tư vấn nâng cao kỹ năng quảng bá, bán hàng nông sản và thực phẩm cho các hợp tác xã, nhà vườn, hộ nông dân trên nền tảng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác kinh doanh hiệu quả nông sản, thực phẩm, đặc sản địa phương trên các sàn TMÐT và “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia”.

Quyết định cũng đề cập tới công tác tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra và phối hợp xử lý vi phạm trong hoạt động TMÐT. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động TMÐT để góp phần đảm bảo thị trường hàng hóa trong nước hoạt động ổn định, đúng quy định. Kiểm tra, rà soát các sàn TMÐT, các website TMÐT bán hàng (đặc biệt các sàn TMÐT, các website công ty dược phẩm, thiết bị y tế...) về việc niêm yết giá nhằm ngăn chặn, loại bỏ các sản phẩm, gian hàng vi phạm và các hành vi gian lận như nâng giá bán, nâng giá vận chuyển hoặc người bán có tỷ lệ hủy đơn hàng cao (đặc biệt là đơn hàng liên quan tới sản phẩm phòng dịch). Thông báo công khai để người bán, người mua (thành viên) được biết về các biện pháp xử lý và chế tài cụ thể đối với thành viên vi phạm, không để lợi dụng dịch bệnh để tăng giá gây mất ổn định thị trường...

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết